Menu Zamknij

Regulamin w sklepu – ważny dla kupującego i sprzedawcy

To bardzo ważny dokument, o którym powinniśmy pamiętać otwierając sklep internetowy. Są to zgromadzone w jednym miejscu zasady i normy regulujące sposób zawierania transakcji na danej stronie www, zarówno te narzucone przez ustawodawcę jak i ustalone przez sprzedawcę.

DLACZEGO MUSISZ MIEĆ REGULAMIN W SKLEPIE?

Obowiązek posiadania regulaminu nakłada na sprzedawców w Internecie ustawa o usługach świadczonych drogą elektroniczną, a powinien być napisany w oparciu o dwie ustawy: o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. i o świadczeniu usług drogą elektroniczną z 25 lipca 2000 r. W roku 2017 wprowadzono kilka nowych przepisów, a kolejne zmiany są już zapowiadane. Należy pamiętać o aktualizowaniu regulaminów. Regulamin określa między innymi warunki świadczenia usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów (zwrot towaru, odstąpienie od umowy) czy informacje o trybie reklamacyjnym.

DZIAŁAJ ŚWIADOMIE I ODPOWIEDZIALNIE.

Niektórzy sprzedawcy mówią, że nie potrzebują regulaminu, ponieważ sprzedają mało produktów, to tylko ich dorywcza działalność. Inni uważają, że wystarczy go skopiować z innego sklepu i tylko zmienić dane. Jednak są też sprzedawcy, którzy są świadomi konieczności umieszczenia regulaminu na stronie, zgodnego z prawem i sposobem realizowania zamówień. Zalecamy dołączyć właśnie do tej ostatniej grupy. Czasami wydaje się to zbędne, bo nikt tego nie czyta, ale… do czasu. Może się przydać obu stroną, gdy coś pójdzie nie pomyśli. Dobry regulamin dba o interesy kupującego i sprzedawcy. Warto poważnie rozważyć powierzenie przygotowania dokumentów firmie prawniczej. Z myślą o naszych klientach współpracujemy z kancelarią prawną, która oferuje wzory regulaminów (tańsze rozwiązanie) i indywidualne regulaminy.

Co musi zawierać regulamin sklepu internetowego?

 • Dane sprzedającego (m.in. o nazwie i organie rejestrowym), definicje (np. konsument, sprzedawca) oraz zakres obowiązywania regulaminu.
 • Warunki świadczenie usług drogą elektroniczną – przede wszystkim dane techniczne niezbędne do współpracy z systemem informatycznych sklepu czyli jakim sprzętem musi dysponować kupujący, aby móc dokonać zakupu w sklepie.
 • Wskazanie chronionych danych osobowych – czyli, że dane jakie poda klient w trakcie zakupu (imię i nazwisko konsumenta, jego adres i numer telefonu, inne dane, które umożliwią osobom trzecim zidentyfikowanie konsumenta) będą chronione zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych. Obok tych informacji można podać odnośniki do polityki bezpieczeństwa i informacji o cookies oraz wskazać administratora danych osobowych.
 • Informację o możliwości dokonania reklamacji lub zwrotu towaru. Opisujemy procedury reklamacyjne i wymiany towaru lub jego zwrotu i zasady naprawy lub wymiany uszkodzonego towaru. Podajemy adres do reklamacji oraz linki do karty gwarancyjnej, formularza reklamacji i zwrotu.
 • Charakterystykę ogólną oferowanych produktów w e-sklepie, zwięzły, ale wyczerpujący opis.
 • Instrukcję jak dokonać rejestracji i logowania się do sklepu po założeniu konta.
 • Informacje o sposobie dokonywania zapłaty i terminie, a także o ewentualnych opłatach dodatkowych (cło lub podatek).
 • Sprecyzowanie czasu obowiązywania umowy sprzedaży, prawie i sposobie jej wypowiedzenia, jeśli została zawarta na czas określony.
 • Zawężenie zakresu odpowiedzialności sprzedającego za towar – zaznaczamy jakim stopniu odpowiadamy za niedostarczenie, zagubienie lub zniszczenie paczki przez firmę kurierską.
 • Podanie informacji o możliwości możliwości pozasądowego rozwiązania ewentualnego sporu na platformie ODR – umieszczenie na stronie odpowiedniego odnośnika.
 • Określenie form i kosztów dostawy produktów.

Czym są klauzule niedozwolone w regulaminie?

Regulamin powinien być zgodny z prawem polskim i wspólnotowym. Nie wolno zamieszczać zapisów naruszających interes kupującego lub niezgodnych z przepisami. Definicja klauzul niedozwolonych znajduje się w kodeksie cywilnym np. ograniczenie praw konsumenta lub nakładanie na niego dodatkowych obowiązków, rozszerzenie uprawnień lub wyłączenie odpowiedzialności sprzedawcy. Pamiętajmy, że klient nie ma obowiązku dostosować się do tych klauzul nawet, jeśli zaakceptował regulamin dokonując zakupu. Zapisy te są nieskuteczne, a ich umieszczenie wiąże się z ryzykiem dla sprzedawcy.
Jakie są skutki nie właściwie napisanego regulaminu ?
 • Utrata potencjalnego klienta. Brak czytelnych zasad korzystanie ze sklepu może zniechęcić do kupna. Dobrze napisany regulamin powinien rozwiać wszelkie wątpliwości i przekonać do zakupu. Informacje jak założyć konto, poprawnie złożyć zamówienie, ile kosztuje dostawa są kluczowe dla konsumentów.
 • Zastosowanie regulacji ogólnych. Regulamin ma również chronić sprzedawcę. Pewne kwestie można uregulować w regulaminie np. dotyczące przedsiębiorców, którzy są mniej chronieni przez prawo niż konsumenci. Jednak, jeśli nie ma takich zapisów to traktowani są tak samo.
 • Poniesienie kosztów odesłania towaru. Jeśli sprzedawca nie poinformujesz klienta o kosztach odstąpienie od umowy, przechodzą one na niego.
 • Grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2 za naruszenie praw autorski, w przypadku skopiowania regulaminu z innego sklepu internetowego.
 • Kara grzywny i ponoszenie kosztów rozpraw sądowych za niespełnienie obowiązku zamieszczenia wszystkich informacji jakie nakłada na przedsiębiorce prawo.
 • Wydłużenie terminu na odstąpienie od umowy. Konsumentowi przysługuje 14 dniowy termin na odstąpienie od umowy, jednak tylko gdy zostanie on pouczony o tym prawie. W przeciwnym razie czas ten może się wydłużyć nawet do roku.
 • Konsument nie poniesie odpowiedzialności za użycie produktu w przypadku odstąpienia od umowy. Dzieje się tak w przypadku braku informacji o prawie odstąpienia od umowy zgodnie z wymaganiami zawartymi w ustawie o prawach konsumenta.
 • Konsekwencje wynikające z błędów powielonych ze skopiowanego regulaminu. Na przykład z niedozwolonych klauzul lub braków w wymaganych informacjach. Nieadekwatne do danego sklepu dane np. adres, koszt dostawy, metody płatności.