Menu Zamknij

Regulamin w sklepu – ważny dla kupującego i sprzedawcy

To bardzo ważny dokument, o którym powinniśmy pamiętać otwierając sklep internetowy. Są to zgromadzone w jednym miejscu zasady i normy regulujące sposób zawierania transakcji na danej stronie www, zarówno te narzucone przez ustawodawcę jak i ustalone przez sprzedawcę.

DLACZEGO MUSISZ MIEĆ REGULAMIN W SKLEPIE?

Obowiązek posiadania regulaminu nakłada na sprzedawców w Internecie ustawa o usługach świadczonych drogą elektroniczną, a powinien być napisany w oparciu o dwie ustawy: o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. i o świadczeniu usług drogą elektroniczną z 25 lipca 2000 r. W roku 2017 wprowadzono kilka nowych przepisów, a kolejne zmiany są już zapowiadane. Należy pamiętać o aktualizowaniu regulaminów. Regulamin określa między innymi warunki świadczenia usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów (zwrot towaru, odstąpienie od umowy) czy informacje o trybie reklamacyjnym.

DZIAŁAJ ŚWIADOMIE I ODPOWIEDZIALNIE.

Niektórzy sprzedawcy mówią, że nie potrzebują regulaminu, ponieważ sprzedają mało produktów, to tylko ich dorywcza działalność. Inni uważają, że wystarczy go skopiować z innego sklepu i tylko zmienić dane. Jednak są też sprzedawcy, którzy są świadomi konieczności umieszczenia regulaminu na stronie, zgodnego z prawem i sposobem realizowania zamówień. Zalecamy dołączyć właśnie do tej ostatniej grupy. Czasami wydaje się to zbędne, bo nikt tego nie czyta, ale… do czasu. Może się przydać obu stroną, gdy coś pójdzie nie pomyśli. Dobry regulamin dba o interesy kupującego i sprzedawcy. Warto poważnie rozważyć powierzenie przygotowania dokumentów firmie prawniczej. Z myślą o naszych klientach współpracujemy z kancelarią prawną, która oferuje wzory regulaminów (tańsze rozwiązanie) i indywidualne regulaminy.

Co musi zawierać regulamin sklepu internetowego?

Czym są klauzule niedozwolone w regulaminie?

Regulamin powinien być zgodny z prawem polskim i wspólnotowym. Nie wolno zamieszczać zapisów naruszających interes kupującego lub niezgodnych z przepisami. Definicja klauzul niedozwolonych znajduje się w kodeksie cywilnym np. ograniczenie praw konsumenta lub nakładanie na niego dodatkowych obowiązków, rozszerzenie uprawnień lub wyłączenie odpowiedzialności sprzedawcy. Pamiętajmy, że klient nie ma obowiązku dostosować się do tych klauzul nawet, jeśli zaakceptował regulamin dokonując zakupu. Zapisy te są nieskuteczne, a ich umieszczenie wiąże się z ryzykiem dla sprzedawcy.
Jakie są skutki nie właściwie napisanego regulaminu ?